Workshop Zippys venner 18- 19. oktober

Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. 

illustrasjon barn som leker

Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.  

DATO: 18-19 oktober 2017
TIDSRAMME: Dag 1: 09.30 -15.30,
Dag 2: 08.30 -15.15
STED: Fylkeshuset Hamar

MÅLGRUPPE:

• Lærere, helsesøstre og pp-rådgivere/veiledere som skal ta i bruk programmet skoleåret 2017/2018.

• Det er en fordel at rektor/inspektør/sosiallærer deltar med tanke på å forankre programmet som en del av det helhetlige og systematiske arbeidet med læringsmiljø/psykososialt miljø.

• SFO-ledere kan også melde seg på.

Program og påmelding: