Hedmark Trafikk

Hedmark fylkeskommune har ett fylkeskommunalt foretak: Hedmark Trafikk.

Hedmark Trafikk:

  • ble opprettet som et fylkeskommunalt foretak i 2000
  • har ansvaret for utvikling og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark
  • har som hovedområder samordning, drift og kjøp av transporttjenester i Hedmark
  • har også overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark

 Hedmark Trafikks eget nettsted