Interregmidler til Fulufjellets nasjonalparker

Hedmark fylkeskommune er en av samarbeidspartene i Interreg-prosjektet. Vår hovedoppgave er å bistå med kartlegging og registrering av kulturminner da kulturminner er ett av verneformålene i nasjonalparken.

Fulufjell
Foto: Trygve Opseth

Interreg Sverige-Norge har godkjent søknad fra Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna til samarbeidsprosjektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”.  Målet er å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning, samt ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene.

http://www.nasjonalparkstyre.no/Fulufjellet/Nyhende/Storsatsning-pa-Fulufjellets-nasjonalparker/