Klima og energi

Klimaendringen, en endring i forventet værmønster, er en av vår tids store utfordringer. Årsaken til klimaendringen er økning av drivhusgassutslipp i atmosfæren. Sannsynligvis er det menneskeskapte årsaker som bidrar mest til økning av drivhusgassutslipp. Ulike samfunn bidrar til utslipp av drivhusgasser i svært ulik grad, og samtidig påvirker effekter av endringer i klimaet samfunnene i ulik grad og på ulike måter. 

Drivhusgasser som slippes ut ved menneskedrevet aktiviteter er de usynlige gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Disse gassene fanger varmen opp i atmosfæren. En betydelig økning i utslipp av drivhusgassene har ført til oppvarming av kloden på grunn av en naturlig drivhusgasseffekt. Effekten selv er avgjørende for at livet finnes og opprettholdes på jorden.

Siden konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren de siste 100 årene er blitt betydelig større enn i før-industriell tid, hovedsakelig som følge forbrenning av fossil drivstoff særlig i vestlige land, fører dette til utvikling av klimatiske omstendigheter som allerede har og kan fortsette å ha negative virkninger på naturen og samfunnet. 

Utvinning og bruk av fossile energikilder, altså olje, kull og gass, er de største årsakene til drivhusgassutslipp. Fossil drivstoff brukes i nesten alle menneskelige aktiviteter og virksomheter, mens største kilder til utslipp er transport, industriell produksjon av materialer og varer, selve olje og gass industri, bygg, industriell og stor-skalla landbruk, samt produksjon og bruk av energi.

Vanvittig høy forbruk i vestlige land kan anses som hovedårsak til den globale klimaendringen og negative konsekvenser som følger. Samtidig gjør stor ulikhet i tilgjengelighet, distribusjon og bruk av ressurser og varer mange samfunn langt mer sårbare for effekter av klimaendringen og muligheter for beredskap og tilpasning, enn andre.

Bilde av deltakere på fjorårets konferanse.
Egen miljø- og klimakonferanse for ungdommer i Innlandet

Hedmark fylkeskommune støtter konferansen Ung@miljø med 150 000 kroner. Konferansen har som mål å skape økt engasjement for miljø- og klimaspørsmål blant ungdom i Innlandet.

Lading av elbil.
Enklere å kjøre elbil på Østlandet

En ny utredning viser hvordan det skal bli enklere å kjøre elbil sammenhengende fra Halden til Kvikne. 

Fylkesrådet viderefører elbilsatsingen

Fylkesrådet går foran med et godt eksempel og går til innkjøp av en elbil i tjenesten. Det er satt av 295.000.- kroner til dette formålet.

Seksjonssjef Per Magnar Klomstad, Statens vegvesen Region Øst
Hvordan skal vi møte klimaendringene?

Seksjonssjef Per Magnar Klomstad i Statens vegvesen Region øst ser store utfordringer i hvordan Vegvesenet skal møte klimaendringene.

Fylkesråd Per-Gunnar Sveen åpnet klimatilpasningsseminaret 23. november
Mer varme og regn i vente

Fylkesråd Per-Gunnar Sveen ønsker mer kunnskap og bevissthet om klimaendringene, som kommunene må ta hensyn til når de utarbeider sine arealplaner. 

Bilde av Therese H. Karlseng
Bærekraftig energibruk i fokus

Energi- og klimarådgiver Therese H. Karlseng representerte Hedmark fylkeskommune på Europeisk energikonferanse i Innlandet.

Bilde fra flommen i juni 2011
Seminar om klimatilpasning

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark ønsker velkommen til “Klimatilpasningsdag” for kommunene i Hedmark 23. november.

Forrige Side 2 av 2