Dette kan du gjøre selv

Enkeltpersoner, lokale samfunn og kommuner kan bidra til lavere CO2-utslipp 

Du kan hjelpe med klimaarbeidet

Et miljø- og klimavennlig samfunn trenger en felles innsats fra alle borgerne i Hedmark - du kan begynne i dag

Hva kan kommunene gjøre?

Alle kommuner i Hedmark har nå  klima og energiplaner