Hva kan kommunene gjøre?

Alle kommuner i Hedmark har nå  klima og energiplaner

Foto: Marija H. Radovanovic

Kommunenes klima- og energiplaner er vedtatte. Kommunene kan påvirke utslipp av klimagasser på flere måter: som politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, eiendomsbesittere og innkjøpere.

Kommuner som trenger mer informasjon og inspirasjon kan se følgende nettsider: