FAO klimastrategi

FN Mat og landbruksorganisasjon (FAO) ga ut en Klimaendring strategi i juli 2017. Klimaendringen kommer til å forsette å påvirke ulike land på ulike måter og i ulik grad, og tilsvarende blir mat produksjon og landbruk rammet av klimaendringen på ulike måter. Mest utsatte land er "minst utviklet land", "små øyer utviklingsland" og arealer med sårbare økosystemer som aride soner, fjell og kystområder. 

Grønnsaksfelt på en gård

Ommang Søndre juli 17. 

Foto: Marija Holm Radovanovic

FN Mat og landbruksorganisasjon ga ut en Klimaendring strategi der diskuteres effekter av klimaendringen på mat produksjon og kvalitet av mat, sult og fattigdom, naturmiljø og muligheter for reduksjon av drivhusgassutslipp og miljøødeleggelsen forårsaket av landbruk. Strategien påpeker at klimaendringen kommer til å forsette å påvirke ulike land på ulike måter og i ulik grad. Mest utsatte land er "minst utviklet land", "små øyer utviklingsland" og arealer som består av sårbare økosystemer, e.g. aride soner, fjell og kystområder. 

I strategien varsles det at klimaendringen allerede påvirker mat og landbruk, og at vi kan forvente at påvirkninger vokser og intensiveres. Selv om det forventes en del av positive effekter, kommer klimaendringen hovedsakelig å fortsette å påvirke landbruk, bønder og mat produksjon negativt. 

Effekter av klimaendringen på mat og landbruk er sammensatt med miljø, sosial og økonomisk dimensjon. Veiledende prinsipper for mat og landbruk under klimaendringen er, i følge strategien:

- prioritering av mat sikkerhet, redusering av fattigdom og bærekraft

- prioritering av mest sårbare grupper (kvinner, urfolk, lokale samfunn i sårbare områder)

- støtte integrering av klimarelaterte policy i mat og landbrukssektor, samt integrering av mat og landbruks perspektivet i klimarelaterte policy

- forfremming av evidence-based, vitenskapelig tilnærming

- forfremming av økosystem-baserte tilnærminger

- måling og evaluering av resultater

FAO forventer følgende utfall:

- forbedret kapasitet av medlemsland gjeldende klimaendring

- forbedret integrering av mat sikkerhet og ernæring, landbruk, skogbruk og fiskeri hensyn i kliamrelaterte policy

- forsterket koordinering og levering av FAO sitt klima-arbeid

Full tekst av strategien finnes her (ekstern lenke)