FN rapport - negative virkninger av landbrukpraksis på miljø og helse

Rapporten skrevet av Rett til mat-utvalget handler om virkninger av globale sprøytemidler bruk i landbruk på menneskerettigheter, herunder negative effekter på menneskes helse, miljøet og samfunnet generelt.

Utsikt mot Mjøsa fra Vestbygd i Stange

Vestbygd, Stange

Foto: Marija Holm Radovanovic

Rapporten diskuterer om gjeldene regler er tilstrekkelige for å beskytte landbruksarbeiderne, forbrukerne og sårbare grupper, samt naturresurser som er nødvendig for å fremme et bærekraftig matsystem. Det dokumenteres og drøftes effekter av bruk av sprøytemidler i landbruk koblet til rettighet til mat, negative konsekvenser av sprøytemidlers bruk for menneskelig helse, miljøet og samfunnet. Disse konsekvensene er, i følge rapporten, underrapportert og overskygget av en snevert fokus på ‘mattrygghet’.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger, blant annet: 

  • utfasing av farlige sprøytemidler
  • fjerning av flere standarder - at kun én standard skal gjelde, ulike standarder er særlig skadelige for land med svakt lovverk
  • holde sprøytemidlers produsenter juridisk ansvarlig
  • fremme agro-økologisk landbruk som er mer stabil og mer sannsynlig å kunne levere mat stadig

Hovedkonklusjonene fra rapporten er følgende: 

  • Det finnes ingen mangel på internasjonale og nasjonale lovverket, men eksisterende lovverk klarer ikke å beskytte mennesker og miljøet fra farlige sprøytemidler
  • Internasjonal lov om menneskelige rettigheter fremmer et klart rammeverk å beskytte alle mennesker fra upassende bruk av sprøytemidler
  • At menneskelige rettigheter er et utgangspunkt for tilnærming når det gjelder sprøytemidler garanterer universalitet og ikke-diskriminering prinsippene
  • Implementering av rettigheten om adekvat mat krever proaktive tiltak for å eliminere farlige sprøytemidler. Selskaper har et ansvar å sikre at kjemikalier de produserer ikke er en trussel mot disse rettighetene. Det finnes en generell mangel på bevissthet om fare visse sprøytemidler medfører, som er videre forsterket av industrienes «innsats å tone ned skaden som er medført, samt lydige myndigheter som ofte tar villedende beslutninger med tro at et eksisterende lovverk tilbyr tiltrekkende beskyttelse»
  • Selv om å forby og regulere bruk av sprøytemidler er nødvendige skritt i riktig retning, er den mest effektive og langsiktige metoden for å redusere å være utsatt for farlige sprøytemidler å «bevege oss vekk fra industriell landbruk»
  • Vi står foran et vendepunkt i landbruket. Dagens dominerende landbruksmetode er høyt problematisk, på grunn av skader påført av sprøytemidler, effekter på klima, tap av biologisk mangfold og manglende evne til å sikre matsuverenitet.

Landbruks-policy, handelssystemet og korporativ makt over offentlig forvaltning må utfordres for at vi skal kunne forlate et sprøytemiddel-avhengig industrielt matsystem, konkluderer rapporten.