Prosjekter

Her kan du lese om ulike prosjekter Hedmark fylkeskommune er involvert i på klima- og energiområdet.

Foto: Marija Holm Radovanovic

 

Energiråd Innlandet - Et regionalt kompetansesenter for Hedmark og Oppland innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Energiråd Innlandet eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi

    Les mer på nettsidene til Energiråd Innlandet
    Last ned brosjyre om Energiråd Innlandet og Årsberetning 2009

 

Grønn varme i landbruket er et veilednings- og kompetanseprosjekt innen bioenergi som er spesielt rettet mot gårdsvarmeanlegg. Finansieringen av prosjektet deles mellom Fylkesmannen, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Les mer om dette på nettsidene til Fylkesmannen i Hedmark 

 
INTERREG Sverige - Norge - Et grenseoverskridende samarbeid som skal bidra til tilvekst i grenseregioner. Prosjekter som medfinansieres igjennom Interreg mottar både finansiering i fra EU sitt regionalfond, samt svenske og norske myndigheter. Flere interreg-prosjekter fokuserer på energi og klima. Les mer på nettsidene til Interreg Sverige Norge 

   
TRUST Hedmark - Dalarne - TRUST står for "Tillväxt och Regional Utveckling Skandinavien Tillsammans" og er et prosjekt der Dalarna og Hedmark samarbeider for økt tilvekst og regional utvikling i begge fylkene. Les mer på nettsidene til Trust Hedmark Dalarne

 

FEM - Fornybar engergi, energieffektivisering og miljø. Les mer om dette på nettsidene til interreg og FEM

  
GREEN - Grenseløst energisamarbeid mellom skianlegg i grenseområdene Norge - Sverige, les mer om dette på nettsidene til Green. Les også om Green prosjektet med solcelle