Klimakonferanse om grønn utvikling

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Energiråd Innlandet og KS inviterer til klimakonferanse på Hamar i mars.  

Grønn utvikling skal prege innlandsfylkene - derfor konferansen Grønn utvikling i Innlandet! I dette ligger muligheter og utfordringer. Konferansen på Hamar 20. - 21. mars 2013 kommer etter Enhetsrådet og Arena Innlandets ønske om en felles miljøkonferanse for begge fylkene.

 

Grønn utvikling

Innlandet har betydelige uutnyttede naturresurser – dette kan vi bruke enda mer aktivt for arbeidsplasser og befolkningsvekst! Innlandet har et stort potensial for fornybar energiproduksjon fra vann, bio og vind.

 

Naturen har også en verdi i seg selv og danner grunnlag for reiseliv og opplevelsesnæringer. Det er derfor viktig at naturressurser brukes på en bærekraftig måte og slik  unngår forurensning og vesentlig skade på naturmangfoldet. Befolkningsvekst og økonomisk utvikling kan også gi energi- og klimautfordringer.

 

Det er viktig at vi foretar grønne infrastrukturvalg som at vi fokuserer på samordnet areal- og transportplanlegging slik at transportbehovet begrenses, kollektivsatsingen styrkes. En satsing på grønn utvikling i Innlandet er slik viktig både for arbeidsplasser og befolkningsutvikling, og for å redusere de mulige negative konsekvensene for miljøet som en slik utvikling kan føre med seg.

 

Målgrupper 

Konferansen vil være åpen, ledere i kommuner og næringsliv er viktige målgrupper på første dag, og strategisk/operativt nivå er målgruppen på andre dag.

 

Påmeldingsfrist 8. mars

 

 

 Meld deg på klimakonferansen.