Konsekvenser av klimaendringer

Klimaet er i endring og konsekvenser kan være betydelige - noen er allerede synlige. Det er vesentlig at samfunnet reduserer drivhusgassutslippene samt tilpasser seg klimaendringer som allerede er i gang - og ytterligere virkninger av klimaendringene i årene som kommer.

Oppvarming på jorden, som følger økning i utslipp, kan ha mangfoldige geologiske, økologiske, sosiale og økonomiske konsekvenser. Klimaendringen kan påvirke frekvens av tørke og nedbør og forekomst av ekstremvær. Det kan videre medføre konsekvenser for plante- og dyreverdenen, endre forholdene mellom organismer og ha virkninger på biologisk mangfold.

Dessuten kan klimaendringene påvirke kvalitet og mengde av tilgjengelig vann, forekomst av hetebølger, vektorbårne sykdommer (smitte overføres mellom mennesker via insekter) og andre helseplager.

Videre fører oppvarmingen til at verdens hav blir varmere og surere, og isen i polområdene smelter, som medfører stigning av havets nivå. 

Endringene kommer også til å ha effekt på kvalitet av jord, matproduksjon, energibrukmønstre og infrastruktur. Fattige folk og land blir rammet hardest, og fattigdom bli antakeligvis forverret. Det globale samfunnet som også inkluderer Norge behøver store investeringer og omstillinger i økonomi, planlegging og utvikling, både globalt og lokalt for å håndtere dette.

Det er av den grunn vesentlig at utslippene av drivhusgasser reduseres fra alle de sektorene som bidrar til utslipp i atmosfæren, slik at de konsekvensene som anses som negative minskes.  I tillegg må samfunnet tilpasse seg konsekvenser av klimaendringen som allerede er i gang, og er sådan umulig å unngå.

I Innlandet vil mest sannsynlig antall mildværsdager på vinteren øke. Det kan bli hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Hedmark vil kunne oppleve et økt antall flom- og skredtilfeller, som kan opptre på steder som ikke tidligere har vært utsatt. Flommer kan forventes på andre tidspunkter av året, sammenlignet med dagens tradisjonelle og kjente snøsmelteflommer. Det forventes også forlenget varmesesong, som kan føre til endrede vilkår for landbruk og reiseliv.

Les mer:

Konsekvenser av klimaendringer (ekstern lenke)

Klima i Norge (ekstern lenke)

Klimaendringer i Norge (ekstern lenke)

Klimatilpasning i Norge (ekstern lenke)