Parisavtalen signeres 22. april i New York

Den 22. april, altså på Earth Day, forventes det at over 130 land signerer Parisavtalen som ble vedtatt desember 2015.  Flere land har antydet uoffisielt at de vil signere avtalen, slik at antallet kan være enda større.

Update: Til og med 23. april ble 175 land som signerte avtalen. 

Redusering av drivhusgassutslipp krever en felles innsats

Neste nødvendige steg etter signering er at hvert enkelt land ratifiserer avtalen, og hastigheten av ratifisering er avgjørende for hvor tidlig en felles innsats for videre å håndtere drivhusgassutslipp kan starte.

Hensikten med avtalen er å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 °C, eller til 2 °C over før-industrielt nivå. Det er også et mål å øke evnen til å tilpasse seg de negative konsekvensene av klimaendringer og fremme utviklingen av robuste samfunn med lave utslipp på en måte som ikke truer matproduksjonen. Den økonomiske utviklingen skal være i tråd med overnevnte ambisjoner.

Over 60 statsministre og presidenter skal være med på seremonien. Undertegning er et steg mot implementering av avtalen, og det viser en vilje til å sikre at avtalen trer i kraft så snart som mulig.

Avtalen skal tre i kraft i 2020. I tilfelle 55 av konvensjonens aktører, og som svarer for minst 55 % av det totale drivhusgassutslippet, ratifiserer avtalen senest 6. oktober 2017 eller 5. oktober 2018, trer avtalen i kraft så tidlig som 7. november 2017 eller 4. november 2018.  Jo tidligere avtalen trår i kraft, jo mer virker den som incentiv for andre land til å ratifisere avtalen så snart som mulig. 

Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at han forventer regjeringen å ratifisere avtalen i Juni. 

Les mer:

Signering av avtalen og ytterligere forventninger (ekstern lenke)

Parisavtale (ekstern lenke)