SEMINAR OM KLIMA OG ENERGIARBEID

Fylkestingets fagkomite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging hadde 24. februar et temaseminar om klima- og energiarbeid. Målet var en oppdatering og dialog om utfordringer og muligheter knyttet til arbeidet som pågår med revisjon av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for energi og klima (2009). 

Fylkestingets fagkomite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging hadde 24. februar et temaseminar om klima- og energiarbeid. Målet var en oppdatering og dialog om utfordringer og muligheter knyttet til arbeidet som pågår med revisjon av handlingsprogrammet til fylkesdelplan for energi og klima (2009). Det var faglige innlegg fra

Anders Tønnesen fra Transportøkonomisk institutt (transport), Alf Kristian Enger fra Sør-Østerdal regionråd (fornybar energi og ENØK) og Ola Rostad fra Tretorget AS (skog). I tillegg bidro Thomas Cottis fra Løten

og Lars Mæhlum fra Naturvernforbundet Hamar og omegn med oppspill til komiteen.