Kollektivtrafikk

Hedmark Trafikk har ansvaret for kollektivtilbudet i Hedmark.

Hedmark Trafikk:

  • ble opprettet som et fylkeskommunalt foretak i 2000
  • har ansvaret for utvikling og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark
  • har som hovedområder samordning, drift og kjøp av transporttjenester i Hedmark
  • har også overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark

Hedmark Trafikks nettsted

Reiseplanleggeren på Hedmark Trafikks nettsted

Oppstilte busser fra Hedmark Trafikk som illustrasjon
Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018 - 2021

Fylkestinget har i møte den 12. og 13. juni 2017 vedtatt tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF for perioden 2018 - 2021.