Ansatte

Her presenteres de ansatte på kulturminneavdelingen med sine arbeidsområder:

 

Elisabeth Seip

Kulturvernleder

Tlf 62 54 44 34

Mob 95 84 69 83

Epost elisabeth.seip@hedmark.org

Ansvarsområde:Leder kulturminneavdelingen

  

 

NYERE TIDS KULTURMINNER (etter 1537), BYGNINGER OG BYGGVERK

Magne Kvam

Antikvar

Sivilarkitekt/bygningsingeniør

Tlf 62 54 45 52

Mob 97 71 13 84

Epost magne.kvam@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Bygningsvern i Alvdal, Hamar, Rendalen, Folldal, Tynset, Nord-Odal, Sør-Odal og Åmot

Tore Lahn

  Antikvar

Mob 97 63 49 35

Epost tore.lahn@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Bygningsvern i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Stange, Våler, Engerdal, Tolga og Os

Agnethe Jovall

Atikvar

Tlf 62 54 44 33

Mob 48 88 44 16

Epost agnethe.jovall@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Bygningsvern i Elverum, Ringsaker, Løten, Stor-Elvdal, Trysil og Åsnes

 

 

 

 ARKEOLOGISKE KULTURMINNER

Tina Amundsen
  Arkeolog

Tlf 62 54 45 40

Mob 91 80 00 23

Epost tina.amundsen@hedmark.org

Ansvarområde:
  Arkeologiske kulturminner i Ringsaker, Grue, Åsnes, Kongsvinger, Tynset og Alvdal

Ove Holseng
  Arkeolog

Tlf 62 54 45 09

Mob 99 47 73 12

Epost ove.holseng@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Arkeologiske kulturminner i Eidskog, Hamar, Rendalen, Os,Tolga, Trysil og   Våler

Øystein Lia
  Arkeolog

Tlf 62 54 44 35

Mob 95 24 81 10

Epost oystein.lia@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Arkeologiske kulturminner i
  Løten, Nord-Odal samt skjøtsel og tilrettelegging

Kjetil Skare
  Arkeolog

Tlf 62 54 45 35

Mob 48 07 31 29

Epost kjetil.skare@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Arkeologiske kulturminner i Engerdal, Elverum, Folldal, Stange og Åmot

Egil Brodshaug
  Arkeolog

Tlf 62 54 45 34

Mob 41 48 74 24

Epost egil.brodshaug@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Arkeologisk registrering, GIS, Askeladden, Arkeologiske kulturminner i Stor-Elvdal

May-Tove Smiseth
  Arkeolog

Mob 95 15 18 42

Epost may-tove.smiseth@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Prosjektleder arkeologisk registrering E6, Arkeologisk registrering

Fredrik Bratlie Hansen
  Arkeolog

Mob 41 48 27 99

Epost fredrik.bratlie.hansen@hedmark.org

Ansvarsområde:
  Prosjektleder arkeologisk registrering RV2/E16, Arkeologisk registrering, Arkeologiske kulturminner i Sør-Odal