Bygningsarven - nyere tids kulturminner

Byggeskikken i Hedmark er variert og særpreget. Den forteller om et fylke med regionale forskjeller og sosiale ulikheter. Bygningsarven vår trenger godt og riktig vedlikehold.

 

Variert byggeskikk
Østerdølene holdt fast ved samme byggemåten år etter år, mens de lengst i nord lot seg inspirere av byggeskikken i Trøndelag. Lenger sør i fylket, på Hedemarken og i Solør-Odal, slo en kontinental byggeskikk mer igjennom. Her ble stadige ombygginger og tilbygg gjorde på husene. Det ble bygde etter bestemte mønstre, og de hadde forskjellige hustyper til ulike sosiale lag. I grensetraktene mot Sverige er byggeskikken påvirket av svensk og finsk kultur. I byer og tettsteder nær jernbanen er det et vidt arkitektonisk spenn i bygningsmassen.

Tradisjonell byggeskikk og gammelt håndtverk er sjeldent
De gamle bygningstradisjonene baserte seg på kunnskap om materialer og teknikker opparbeidet gjennom flere hundre år. Disse bygningstradisjonene er ikke lenger kjent for håndverkere som har fått sin utdannelse og opplæring i dagens bygningsteknikker. Men heldigvis er kunnskapen fremdeles levende hos enkelte som har spesialisert seg på de gamle metodene.

Antikvarenes jobb i fylkeskommunene
Antikvarene i Hedmark fylkeskommune vurder forholdet til bevaringsverdige og freda bygg i alle saker der bygningsarven er involvert. Det være seg reguleringsaker, byggesaker eller rivesaker. Det gis råd om vedlikehold, opplyses om dokumentasjonskrav ved riving og bygningene settes inn i sin historiske sammenheng. I tillegg søkes det om og bevilges penger til bygningsarven.