Fredning av kurbygning på Gjøsegården

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede kurbygningen, også kalt Slottet, på Gjøsegården i Kongsvinger.

Fasaden på Kurbygningen

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22, foreslår Hedmark fylkeskommune å frede gnr. 5 bnr. 1 i Kongsvinger kommune.

Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter «Slottet» bygningsnummer 152074956. (Askeladden-ID 123966). Forslag om fredning etter § 19 omfatter området rundt bygningen markert på kartet nedenfor.

Eksklusivt sanatorium

Norges første tuberkulosesanatorium ble opprettet på gården Gjøsegården ved Vingersjøen i Kongsvinger i 1904. Kurbygningen som ble kalt Slottet er en eldre bygning som ble bygget om til sanatorieformål med verandaer med rike utskjæringer i sveitserstil i begge etasjene rundt bygningen.

Arkitekturen gjenspeiler behandlingens ideologi med utnyttelse av sol og frisk luft, samt utsikt og opplevelse av landskap og natur. Sanatoriet var privat og påkostet, og flere kjente personer hadde opphold her.

Bygningen har vært tatt ned og laftet opp på nytt med en del nytt tømmer under en lang prosess med istandsetting.

Fristen for å komme med forslag til fredningen er utgått.

Mer informasjon

Spørsmål angående fredningsforslaget kan stilles til postmottak@hedmark.org eller per telefon til saksbehandler: 625 44 433.