Nyheter

Her presenters nyheter om kulturminner og forvaltninga av dem. Det kan være ny informasjon fra sentale myndigheter som Riksantikvaren og Klima og miljødepartementet, eller lokale funn og prosjekter ute i kommunene. 

Kulturrådet støtter forskningsprosjekt om innlandsfiskevær i Norge

Hedmark fylkeskommune har i samarbeid med Norsk Maritimt Museum fått tilsagn om midler til et forskningsprosjekt om innlandets fiskevær. Midlene er innvilget av Norsk Kulturråd for å øke kunnskapsgrunnlaget rundt de unike fiskevollene i innlandet.

Åkerseminaret 29.-30.September 2016

Hamar kommune inviterer til seminar om arkeologien i Åkersvika og Åkerspennefunnet de to siste dagene av september 2016. Undertittelen er kongevalg og kongehylling.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører i Stange Nils Røhne
Nytt skilt markerer viktig kulturminne

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører i Stange, Nils Røhne avduket det nye skiltet som gir informasjon om skålgropsteinen i Stange.

Depotfunn av smedutstyr

Etter at metallsøker Terje Olsen gjorde funn av 22 jerngjenstander på et jorde i Heradsbygd i Elverum, har Kulturhistorisk museum nå foretatt en arkeologisk utgraving.

 

Offersted på Starene i Stange

Funnene etter utgravingene i våtmarksområdet Starene i Romedal kan tyde på at området har fungert som offersted for over 2000 år siden.

Utlysning av tilskuddsmidler til istandsetting av verneverdige bygninger

Hedmark fylkeskommune lyser også i år ut midler til istandsetting av fredete og verneverdige bygg og anlegg. 

Arkeologiske utgravinger langs Rv3/25

I forbindelse med at Statens vegvesen skal bygge ny Riksvei 3 og 25 mellom Løten og Elverum kommuner i Hedmark, har kulturhistorisk museum i sommer foretatt arkeologiske utgravinger. 

Elverumsfullmakten og kongens nei

Elverumsfullmakten og kongens nei ble vedtatt på Elverum folkehøgskole 10. april 1940. Riksantikvaren har nå bevilget 450 000.- til en permanent tilbakeføring av Kongerommet på Elverum folkehøgskole, og betegner rommet som Norges nest viktigste rom.

Side 1 av 2 Neste