Prosjekter

Her presenteres kulturminneavdelingens pågående verdiskapingsprosjekter.

Skog
Fra skog til vegg: Grøntlager i skog til restaureringsprosjekter

Prosjektet Grøntlager i skog tilrettelegger for at kvalitetsvirke skal kunne plukkes på rot i skogen av tradisjonshåndverker til øremerkede restaureringer av fredete og verneverdige bygninger. 

Håndtverkerseminar Grøntlager

Hedmark fylkeskommune inviterer til håndtverkerseminar onsdag 10.01.2018 kl 9-16.

Oppmøte Egerom- Hovedkontoret til Stange og Romedal Almenninger. Vallsetveien 297 (Vis-a-vis Vallset kirke) klokka 9.

Felles avreise til skogs klokka 9.15.