Nasjonalpark med egne nettsider

Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende verneområder har fått egne nettsider.

Skjermdump av nettstedet

 

Direktoratet for naturforvaltning har laget en felles mal for nasjonalparkene, slik at alle nasjonalparker blir presentert med samme layout og oppbygging. Oversikten over disse finner du på www.nasjonalparkstyre.no.

 

For å komme direkte til Forollhogna er adressen: http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna.

 

Forollhogna-sidene er fortsatt under oppbygging, så mer informasjon vil komme til etter hvert.

 

Alle verneområdene er kort presentert under menypunkt ”Verneområder”. Under menypunkt ”Veiledning” vil du finne informasjon knyttet til ulike tiltak og søknader. Under menypunkt ”Bli kjent” vil natur- og kulturkvaliteter i Forollhogna-området som helhet, uavhengig av vernegrenser, bli presentert.

 

Forollhogna er Norges 19. nasjonalpark og ligger i kommunene Tynset, Tolga, Os, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu. Nasjonalparken er et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1 514 kvadratkilometer, hvorav nasjonalparken utgjør 1 062 kvadratkilometer og landskapsvernområdene 452 kvadratkilometer.