Avholdt fagdag grunnerverv 26. februar 2015 - innløsning og ekspropriasjon

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune  inviterte kommunene i Hedmark til fagdag grunnerverv – innløsning og ekspropriasjon, torsdag den 26. februar i Helse Sør-Øst sine møtelokaler i Statens Hus, Hamar.