Avholdt fagdag massetak 29. januar 2015 - planlegging og forvaltning

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark avholdt fagdag massetak – planlegging og forvaltning, den 29. januar på Fylkeshuset i Hamar.