Innlandsbykonferansen 2014 Hamar

Målgruppe for konferansen er kommuner i Hedmark og Oppland og andre som er opptatt av planlegging og utvikling av Innlandet.

Konferansen arrangeres hvert annet år av Hedmark og Oppland Fylkeskommuner, i samarbeid med Nasjonal forum for stedsutvikling.

Denne gangen var det Hamar som var vertsby for konferansen på Scandic 10.-11.september 2014.