Unge stemmer i planlegging

Her finner du informasjon om barn og unges interesser i planlegging.

Lovteksten sier følgende: 

Plan- og bygningslovens § 5-1.Medvirkning

"Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte."

Barn og unge og planlegging

Her finner du regelverk og veiledning om barn og unge og planlegging.

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen gir barn og unge under 18 år et særlig menneskerettighetsvern.