Artikkelarkiv for samferdsel

Illustrasjonsbilde for Mjøsnett
Konferansen "Nye transportløsninger i Mjøsområdet" på Scandic Hamar 17. januar 2014

Fylkeskommuner og kommuner i Mjøsregionen ønsker felles satsing for å bedre kollektivtransporten i fremtiden.

Rundt 100 deltagere møttes på Hamar 17. januar for å delta på konferansen «Nye transportløsninger i Mjøsområdet».

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014 - 2017

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF ble vedtatt i fylkestinget den 11. desember 2013, sak 90/13.

Bilde ikke tilgjengelig Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014 - 2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014 - 2017 ble vedtatt av Hedmark fylkesting i møte 4. november 2013, sak 70/13.

Bedre busskomfort på Hedmarken

Det skal bli enklere å reise med buss på Hedmarken fra sommeren 2012.

Bilde ikke tilgjengelig Ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark

Ny forskrift om TT-transporten trer i kraft med virkning fra 1. januar 2013.