Fylkesveger

Fylkeskommunen eier 3 848 kilometer fylkesveg. Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens Vegvesen. 

Tiltak på fylkesvegene i 2017

Totalt skal det asfalteres for hele 90,5 millioner kroner på fylkesvegene i Hedmark i 2017.

Hull i vegen
Hvem kan jeg snakke med hvis det er problemer med fylkesvegen der jeg bor?

Oppdager du problemer med en fylkesveg, kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.

Asfaltert veg i landskap
Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2014 - 2017

Fylkestinget vedtok i møte 10., 11. og 12.06.2013, sak 42/13 Handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2014 - 2017.

Fylkesveg med gang- og sykkelveg
Klassifisering av fylkesvegnettet - vegnettsplan for Hedmark fylke

Fylkestinget vedtok Vegnettsplan for Hedmark fylke i møte den 5. mars 2012 (Sak 3/12).