Fylkesveger

Fylkeskommunen eier 3 865 kilometer fylkesveg. Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens Vegvesen. 

Illustrasjonsbilde vegnettsplan. Viser en fylkesveg.
Revidert vegnettsplan for Hedmark på høring

Fylkesrådet vedtok i møte 4.desember 2017, sak 17/7045, å sende utkast til Vegnettsplan for Hedmark på høring.

Høringsfrist er satt til 15.04.2018.

Tiltak på fylkesvegene i 2017

Totalt skal det asfalteres for hele 90,5 millioner kroner på fylkesvegene i Hedmark i 2017.

Hull i vegen
Hvem kan jeg snakke med hvis det er problemer med fylkesvegen der jeg bor?

Oppdager du problemer med en fylkesveg, kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.

Asfaltert veg i landskap
Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2021 (23)

Fylkestinget har i møte den 12. og 13. juni 2017 vedtatt nytt handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark.

Fylkesveg med gang- og sykkelveg
Klassifisering av fylkesvegnettet - vegnettsplan for Hedmark fylke

Fylkestinget vedtok Vegnettsplan for Hedmark fylke i møte den 5. mars 2012 (Sak 3/12).