Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling over Kongsvinger

Rejlers Norge AS har på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune utarbeidet rapporten "Mulighetsanalyse for bedret godstransport nord-sør og øst-vest over Kongsvinger".

Bilde av forside på rapport
Foto: Rejlers Norge

Fylkesrådet behandlet saken i møte den 29.06.2015 (sak 164/15).

Analysen har sett på hvilke muligheter som ligger i en elektrifisering av Røros- og Solørbanen, samt etablering av en godsterminal i Kongsvingerområdet. Fylkesrådet mener at rapporten viser at det er muligheter for positive effekter på områder som samfunnsøkonomi, miljø og trafikksikkerhet, og ønsker at det jobbes viidere med anbefalingene i rapporten.

Rapporten kan lastes ned her: