Hedmark Trafikk FKF

Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak som har ansvaret for utvikling og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark.
Hedmark Trafikk har en egen nettside på www.hedmark-trafikk.no

 

Hedmark Trafikk FKF

Org.nr: 981 522 427

Besøksadresse/postadresse: Disenstrandvegen. 4, 2321 Hamar

Telefon: 62 54 45 10

Faks: 62 53 44 12

Ekspedisjonstid:

Mandag-fredag: 09.00-15.00

Epost: post@hedmark-trafikk.no

Epost avvik@hedmark-trafikk.no avvik i kolletivtrafikken sendes til denne adressen  

Oppstilte busser fra Hedmark Trafikk som illustrasjon
Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018 - 2021

Fylkestinget har i møte den 12. og 13. juni 2017 vedtatt tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF for perioden 2018 - 2021.