Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg

Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg (HTU) er nedsatt som et utvalg under Hedmark fylkesting.

Utvalget består av fem politisk valgte representanter og fire rådgivende representanter fra etater og organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet. Statens vegvesen ivaretar sekretariatsfunksjonen. Utvalget har egen nettside på www.htu.hedmark.org