Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2021 (23)

Fylkestinget har i møte den 12. og 13. juni 2017 vedtatt nytt handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark.

Vil du lese de politiske sakspapirene i forbindelse med behandlingen og se debatten, kan du gjøre det i sak 46/17 (ekstern lenke)