Regional samferdselsplan 2012 - 2021

Regional samferdselsplan for Hedmark fylke 2012-2021 ble vedtatt av Fylkestinget i møte 11.- 12. og 13. juni 2012. Fylkestingssak 40/12.

Nedenfor ligger planen i pdf-versjon.

Underlagt regional samferdselsplan utarbeides det 4-årige handlingsplaner for henholdsvis fylkesveger og kollektivtrafikk: Handlingsprogram for fylkesveger og Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF. 

Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018 - 2021 (23):

Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2014 - 2017:

 

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018 - 2021:

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014 - 2017: