Nye reglementer for skoleskyss

Fylkestinget i Hedmark har i møte den 13. og 14.06.2016 vedtatt nye reglementer for skoleskyssen. Reglementene gjelder fra og med skoleåret 2016/2017. 

Bilde av en av Hedmark Trafikks busser
Foto: Hedmark Trafikk

De nye reglementene for henholdsvis elever i grunnskolen og elever i videregående skole i Hedmark, er vedlagt nedenfor.