Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018 - 2021

Fylkestinget har i møte den 12. og 13. juni 2017 vedtatt tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF for perioden 2018 - 2021.

Oppstilte busser fra Hedmark Trafikk som illustrasjon

Vil du lese de politiske sakspapirene i forbindelse med behandlingen og se debatten, kan du gjøre det i sak 45/17 (ekstern lenke)