Universell utforming

Illustrasjon universell utforming; tegning av folk med ulike aldre og funksjonsevner

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universell utforming er et tema på tvers av sektorer og avdelinger, og det er flere av enhetene i fylkeskommunen som er engasjert i arbeidet med dette temaet.

Felles fylkesting for Hedmark og Oppland vedtok den 20. april 2016 en felles strategi for universell utforming i Innlandet. Denne er kalt "Innlandet universelt utformet 2025". Strategien kan leses her i pdf-versjon:

Denne temasiden om universell utforming inneholder først og fremst nyhetsartikler og pekere til andre relevante nettsteder. Noen viktige pekere følger nedenfor:

 

Forsiden av strategidokumentet i engelsk versjon
Internasjonal anerkjennelse for arbeid med universell utforming

"Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland" ble løftet fram som en av tre "spesielt nevneverdige" under en internasjonal reiselivskongress i Girona i Spania 18. mai 2017.

Universell utforming.
Universell utforming i kommunal planlegging - hjelpemiddel

Prinsipp om universell utforming skal innarbeides i kommunale planer. Det er utarbeidet et hefte om universell utforming som vil være til god hjelp for planleggere ute i kommunene.

Bilde av strategidokumentets forside
Felles strategi for et universelt utformet Innlandet vedtatt av fylkestingene i Hedmark og Oppland

Felles strategi for arbeidet med universell utforming ble vedtatt i felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland den 20. april 2016.

Bilde av rapportens forside
Rapport fra Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner

Rapporten  "Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner. Erfaringer og eksempler."  foreligger i en trykt versjon og  i en web –versjon.

På samme nettsted finnes også alt om konferansen "Du skal få en dag i mårå" som ble arrangert på Hamar den 23. - 25. oktober 2013.

Illustrasjonsbilde fra rapporten som viser piktogram for beinbrudd, forelder med barn, eldre bevegelseshemmet og gravid.
Universell utforming i Hedmark og Oppland -prosjektrapport 2010-2013

Pilotfylkeprosjektet universell utforming i Hedmark og Oppland er nå avsluttet. Samlerapporten for hele prosjektperioden kan lastes ned her.

Illustrasjon fra MD
"Du skal få en dag i mårå". Nasjonal konferanse om universell utforming i Hamar 23. - 25. oktober 2013

”Du skal få en dag i mårå” er en nasjonal konferanse om universell utforming der prinsippet om likeverdige løsninger aktualiseres og utfordres gjennom foredrag, plenumsdebatt, verksteder, utstilling og befaringer.

Forsidebilde fra prosjektrapporten
Prosjektrapport 2012

Rapport fra pilotfylkene for universell utforming Hedmark og Oppland for 2012 foreligger nå.

Bedre busskomfort på Hedmarken

Det skal bli enklere å reise med buss på Hedmarken fra sommeren 2012.