Felles strategi for et universelt utformet Innlandet vedtatt av fylkestingene i Hedmark og Oppland

Felles strategi for arbeidet med universell utforming ble vedtatt i felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland den 20. april 2016.

Bilde av strategidokumentets forside
Foto: Nettverksgruppa for universell utforming

Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Visjonen "Innlandet universelt utformet 2025" skal løfte arbeidet ned universell utforming. Strategien har som mål å gi en god sammenheng fra hverdagsomgivelsene i bolig og nærmiljø, til sentrumsfunksjoner, transport og reiselivsmål. Mulighetene og utfordringene i ny teknologi inngår i dette.

Strategidokumentet kan lastes ned her i pdf-versjon.