Vilt, fisk og friluftsliv

Frykter krepsepest i Eidskog

Det er oppdaget krepsepest i Eda kommune i Sverige. Nå gjør Hedmark fylkeskommune i samarbeid med andre fagfolk tiltak for å begrense skaden på norsk side.

Bilde ikke tilgjengelig Tilskudd til viltformål 2018

Hedmark fylkeskommune mottar årlig statlige tilskuddsmidler til viltformål, kap. 1425 post 71. Midlene skal fordeles etter søknad og målet med ordningen er å medvirke til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket er av regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Bildet viser en elg
Forbud mot foring av hjortevilt og utsetting av saltsteiner

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli i år en forskrift med formål å begrense spredning av Chronic Waisting Disease blant hjortedyr. Dette innebærer blant annet at det nå er forbudt å legge ut for eller å sette ut saltslikkesteiner til hjortedyr.

Bilde ikke tilgjengelig Tilskudd viltformål

Hedmark fylkeskommune mottar årlig statlige tilskuddsmidler til viltformål, kap. 1425 post 71. Midlene skal fordeles etter søknad og
målet med ordningen er å medvirke til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak i regi av enkeltpersoner, lag og organisasjoner der tiltaket er av regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Seminar om bekkerestaurering

Vi takker for bra oppmøte på seminaret om bekkerestaurering 4. og 5. september. Vedlagt finner dere noen av presentasjonene. Resten vil bli lagt ut senere. For å finne frem til filmene som ble vist, se Levande laxälvar og Restaurering av vattendrag- Västerbotten.

Vannområdeutvalg 2014

Årets møte i vannområdeutvalgene til vannområdene Glomma og Grensevasdragene ble arrangert som en lokal høringskonferanse for de regionale planene for vannforvaltning for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet. 

 

Bilde ikke tilgjengelig Revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark 2014-2017

Hedmark fylkeskommune har vedtatt ny forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark i perioden 1.11.2014-31.01.17.

Bilde ikke tilgjengelig Høring av revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017

Hedmark Fylkeskommune har vurdert nye søknader om utvidet
jakttid for jakt etter elg og har utarbeidet forslag til revidert forskrift. Forskriften er nå lagt ut på
høring.

Side 1 av 3 Neste