Årsmelding 2016

VÅR VISJON:

Tannhelsetjenesten- en viktig medspiller for god helse.

  • Tannhelsetjenesten er til for pasientene. Vi skal møte pasienter med engasjement, åpenhet og romslighet.
  • Tannhelsetjenestens hovedoppgave er å legge til rette for at pasienten selv, eller ved hjelp av andre, kan ta ansvar for egen tannhelse.
  • Helsefremmende og forebyggende virksomhet vektlegges foran behandling.
  • Ved nødvendig tannbehandling vektlegges å spare mest mulig tannsubstans