Førstehjelp ved tannskade hos barn

Når uhellet er ute....

Traumeplakat Norsk Tannvern
Foto: Anne-Lise Maseng Aas

NB! MELKETANN SKAL IKKE SETTES PÅ PLASS fordi det kan skade det nye tannanlegget som ligger oppe i kjeven!

Skjer skaden i skoletiden eller på skolevei skal man henvende seg til offentlige tannklinikk dersom førstehjelpsbehandlingen og den videre behandlingen skal være kostnadsfri for eleven. Skjer skaden etter klinikkenes telefontid kl. 15.30, ta kontakt med Legevakten.

Skolen må sende skademelding til NAV, som fatter vedtak om godkjenning som yrkesskade. Da skal fremtidig behandling også være kostnadsfri, i Den offentlige tannhelsetjenesten t.o.m. 18 år, deretter innenfor Folketrygdens regler. Folketrygdens takster er imidlertid satt så lavt at det alltid vil bli en egenandel ved behandling hos privat tannlege. Denne egenandelen skal dekkes av skolens elevulykkesforsikring. Derfor er det viktig at skolen melder skaden til kommunens forsikringsselskap i tillegg til meldingen til NAV.

Hvis skaden skjer utenfor skoletiden så er det viktig å kontakte privat forsikring hvis foresatte har ulykkesforsikring.

Hvis det absolutt ikke var mulig å kontakte offentlig tannlege når uhellet skjedde, kan man ta med kvittering til den offentlige tannklinikken pasienten tilhører og spørre om mulighet for refusjon.