Glemt timen?

Har du glemt timen? Alle kan glemme...

-  men vi forventer at hvis du ikke kan møte til avtalt time, gir du oss beskjed så tidlig som mulig!

Gi beskjed til tannklinikken hvor du hadde fått timeavtale slik at vi eventuelt kan gi deg ny tid. Foreldre/foresatte har selv ansvar for å bestille ny tid! 

Si fra til tannklinikken så raskt som mulig om du ikke kan komme, så kan vi innkalle andre som også har rett til tannbehandling hos oss. 

Vi taper penger på timer som ikke blir brukt, og tannhelsetjenesten ønsker å benytte tiden mest mulig effektivt.

Betalende pasienter belastes med timehonorar

Avbestilling senest må skje senest 24 timer før avtalt tid. Ubenyttet tid vil bli belastet med påregnet honorartakst for den oppsatte timen.

Tom tannlegestol!

Tom tannlegestol koster penger!

Foto: Henrik Nøtvik Jakobsen