Klage på tannbehandling

Tannhelsetjenesten har egne retningslinjer for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlig tannklinikk.

Formålet er å sikre rettssikkerheten til pasienter og ansatte, og å forebygge fremtidige klager.

En klage skal som hovedregel rettes til den tannklinikken eller ansatte som det blir klaget på.

Klage på ansatte kan også sendes direkte til overtannlegen i distriktet. (Oversikt over distrikt og overtannleger finner du i menyen til venstre – under Organisering.)

En avgjørelse her kan eventuelt ankes til fylkestannlegen og fylkestannlegens avgjørelse kan ankes til Helsetilsynet (ekstern lenke).

Klage på tannbehandling hos private tannleger

Klage på privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av tannhelsetjenesten eller fylkestannlegen. Også en slik klage bør i første omgang rettes til vedkommende tannlege. Om det ikke blir oppnådd enighet, kan klagen rettes til klagenemnda i den lokale tannlegeforeningen. (Oversikt over kontaktpersoner i Tannlegeforeningens klagenemnder finner du på tannlegeforeningens nettsted).

Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen.
Klagenemndene har ikke kompetanse til å ta stilling til krav om erstatning.
Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis. Dette er en service for pasienter hos tannleger som er medlemmer av Tannlegeforeningen.

OBS! Klage på tannleger som ikke er medlem av Den norske tannlegeforening (NTF) kan rettes direkte til Helsetilsynet (ekstern lenke).

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Ved økonomisk tap etter feilbehandling hos tannlegen kan krav sendes til Norsk Pasientskadeerstatning (ekstern lenke).

Følende 4 vilkår må da være innfridd:

1. Skaden må skyldes behandlingen
Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

2. Skaden må skyldes svikt i behandlingen
For at du skal ha krav på erstatning, må skaden din skyldes behandlingssvikt. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

3. Skaden må ha ført til et økonomisk tap
Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Formålet med erstatningen er å dekke økte utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 5000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående smerter eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, f.eks. hvis du har fått en varig og betydelig skade. Dette kalles menerstatning. Formålet med menerstatningen er å kompensere for redusert livskvalitet.

4. Skaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden