Ledige stillinger i tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Hedmark har over 140 stillinger fordelt på 22 tannklinikker i 3 distrikter. Hvert distrikt er ledet av en overtannlege og en distriktssekretær.
Vårt personell behandler alle kategorier pasienter fra prioriterte grupper til betalende klientell.

Generelle vilkår

Lønn etter avtale. Det er mulighet for fleksible arbeidstids- og avlønningsbetingelser. Tiltredelse skjer på vilkår som følger av de til enhver tid gjeldende lover og instrukser samt tariffavtaler. For den som blir tilsatt, vil det før tiltredelse kreves framlagt både politiattest og attest for tilfredsstillende lungerøntgen. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Alle klinikkene har moderne utstyr og bruker journalprogrammet OPUS samt Digora digital røntgen. Vi arbeider for å gi våre arbeidstakere faglige utfordringer, systematisert etter- og videreutdanning samt fleksible lønns- og arbeidsforhold.

Se ledige stillinger i Hedmark fylkeskommune.

Søknader skal fortrinnsvis sendes inn elektronisk.

Spørsmål om  ledige stillinger i tannhelsetjenesten i Hedmark:

Pr. telefon 625 44 090 eller e-post til fylkestannlegen@hedmark.org.