Administrasjon og ledelse

Tannhelsetjenesten er ledet av fylkestannlegen med stab som har kontor i Fylkeshuset på Hamar.
Den ytre tjenesten er delt i tre distrikter som ledes av hver sin overtannlege.
Distriktene har tilsammen 22 tannklinikker og 6 biklinikker i sykehjem. 
Oversikt over tannklinikkene finner du i menyen til venstre.

  
ORGANISERING

Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark er opprettet og organisert etter Lov om tannhelsetjenesten.

FYLKESTANNLEGENS KONTOR: 

Fylkestannlegen i Hedmark 
Fylkeshuset 
Parkgata 64 
Postboks 4404 Bedriftssenteret 
2325  HAMAR

Fylkestannlege Claes T. Næsheim  
Tlf. 62 54 40 92 / Mobil 932 18 257

Konsulent Mona Hoelstad
Tlf. 62 54 40 94 

Sekretær Caroline Gjøstøl
Tlf. 62 54 46 55

Rådgiver Eli Borkhus
Tlf. 62 54 40 95

Folkehelserådgiver Hilde A. Søberg
Tlf. 62 54 40 96 / Mobil 404 37 780

Seniorrådgiver/systemansvarlig IKT  Henrik Nøtvik Jakobsen
Mobil 970 29 842

Den lokale administrasjonen av Tannhelsetjenesten i Hedmark er delt i tre distrikter:

DISTRIKT 1: MJØSDISTRIKTET
(Omfatter kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange)

Overtannlegen i Mjøsdistriktet
Fylkeshuset
Parkgata 64
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325  HAMAR

Overtannlege Berit Staff Johnsen
Mobil 915 87 007

Ledende tannpleier Kristin Lund Forren
Åkershagan tannklinikk
Tlf 62 57 39 70

Distriktssekretær
Mona Hoelstad
Tlf. 62 54 40 94

DISTRIKT 2: NORD-ØST HEDMARK
(Omfatter kommunene Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler, Åmot og Åsnes)

Overtannlegen i Nord-Øst Hedmark
Elverum tannklinikk
Terningen Arena
Hamarvegen 112
2411 ELVERUM
(Postadresse: Postboks 1266, 2405 Elverum)

Overtannlege Farshad Alamdari
Tlf. 62 54 41 08 / Mobil 469 52 481

Ledende tannpleiere
Ellen Birgitte Kveen
Trysil tannklinikk
Tlf. 62 45 22 70 / Mobil 915 82 649

Hilde S. Thoresen
Alvdal tannklinikk
Tlf. 62 48 98 20 / Mobil 958 90 076

Distriktssekretær
Wenche Østhagen
Elverum tannklinikk
Tlf. 62 54 41 09

DISTRIKT 3: SØR-HEDMARK
(Omfatter kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal)

Overtannlegen i Sør-Hedmark
Kongsvinger tannklinikk
Otervegen 18
2211 KONGSVINGER

Overtannlege Anne Helene Lien
Tlf. 62 82 12 50 / Mobil 909 85 843

Ledende tannpleier Anne Ingrid Saghaug
Kongsvinger tannklinikk
Tlf. 62 82 12 50 / Mobil 920 84 119

Distriktssekretær Liv Vik
Nord-Odal tannklinikk
Tlf. 62 97 89 50