Personvern

Tannhelsetjenesten og personvernet

 • Tannhelsetjenesten registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ).
 • Som pasient hos oss, skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart etter de krav som lover og forskrifter setter.
 • Din elektroniske tannhelsejournal blir lagret i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer der det ikke vil være mulig for uvedkommende å kunne få tilgang.
 • Kun tannhelsepersonell som gir deg tannhelsehjelp eller administrerer slik hjelp, har tilgang til din pasientjournal.

Ansvarlig for informasjonssikkerheten i Tannhelsetjenesten i Hedmark:
Fylkestannlege Claes Næsheim, Hedmark fylkeshus, Parkgata 64, Hamar.

 

Hvilke person- og helseopplysninger lagres:

 • Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, evt. foresatte.
 • For aldersgruppen 0-20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.
 • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning i forhold til den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via selvutfylt helseskjema eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.
 • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen.

 

Utlevering av person- og/eller helseopplysninger:

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten vil utlevering kunne skje:

 • Dersom du skulle velge å bytte til annen tannlege, vil vi på din anmodning kunne utlevere person- og/eller helseopplysninger til ny behandler.
 • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helseopplysninger kunne bli utlevert
 • Du har etter særskilt forespørsel, rett til kopi eller utskrift av din journal.