Serviceerklæring for tannhelsetjenesten

Her kan du lese litt om hva du kan forvente av oss, hva du selv kan bidra med og annen nyttig informasjon om tannhelsetjenesten.

Forebygging

Vi kan hjelpe deg til å unngå tannhelseproblemer. Vi skal sørge for at du får nødvendig informasjon og veiledning om gode tannhelsevaner. At du følger opp selv er helt avgjørende for resultatet.

Behandling

Alle innkalles etter individuell vurdering av tannlege/tannpleier og vil få nødvendig tannbehand­ling minst én gang i løpet av en toårsperiode. Noen trenger spesiell hjelp for å ta vare på sin tannhelse. Disse følges opp med egne tiltak.

Nødvendig tannbehandling innebærer at du:

• ikke skal ha smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
• skal ha tilfredsstillende tyggefunksjon
• skal kunne kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Ved alvorlige tannskader er det viktig å kontakte tannlege umiddelbart. Alle tannleger som har mulighet til det, har plikt til å yte førstehjelp ved henvendelse.
Vi vurderer tannstilling og bittforhold.
Henvisning til spesialist ved behov for tann­regulering (selve tannreguleringen er ikke gratis).

Angst for tannbehandling?

Pasienter som ikke klarer å gjennomføre vanlig behandling, kan gis spesielle tilbud. Behandling i narkose gis ved sykehusene på Elverum, Kongsvinger og Tynset.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi tar i mot deg på en hyggelig, trygg og menneskelig måte
 • Du møter tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer som er faglig oppdaterte og arbeider etter gjeldende lover og regelverk.
 • Du får tilbakemelding om din tannhelsetilstand
 • Du får veiledning i hvordan du opprettholder en god tann- og munnhelse
 • Du får informasjon om og har innflytelse over behandlingsmuligheter og materialvalg
 • Når du har timeavtale, skal du få beskjed hvis vi er forsinket
 • Utenom arbeidstid får du informasjon via telefonsvarer

Du skal finne tannklinikker som er:

 • godt merket
 • enkle å finne fram til
 • moderne og velutstyrte
 • tilgjengelig for funksjonshemmede

Hva kan du selv gjøre?

 • Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.
 • Gi beskjed så tidlig som mulig hvis du ikke kan møte til oppsatt time.
 • Meld fra til oss hvis du reserverer deg mot hele eller deler av tilbudet.

Spesielt for de som mottar hjemmesykepleie

Du som har hatt sammenhengende pleie i hjemmesykepleien minst en gang pr uke i tre måneder eller mer, har krav på gratis undersøkelse og behandling i Tannhelsetjenesten
Alle som ønsker det, skal få undersøkelse og behandling.
Tilbudet formidles gjennom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. På det skjemaet du får utdelt av hjemmesykepleien, må du krysse av om du ønsker tannbehandling eller ikke. For de som svarer ja, vil hjemmesykepleien formidle kontakt med tannklinikken.
Hjemmebesøk
I spesielle situasjoner kan tannlegen eller tannpleieren komme på hjemmebesøk.

Kan du påvirke?

Ta kontakt hvis du har forslag som kan forbedre tilbudet vårt. Du kan enten bruke forslagskassen på venterommet eller sende en e-post til fylkestannlegen@hedmark.org. Vi gjennomfører også en årlig brukerundersøkelse.

Klagerett

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du klage direkte til klinikken. Hvis enighet ikke oppnås, kan klagen fremmes til overtannlegen i distriktet.