Takster 2018

Prisplakat vanlige tannhelsetjenester

Tekst

Kroner

001

Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege  

645

006

Lokal og regional anestesi

125

102

Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 

645

201

Preparering og fylling, 1 flate

685

202

Preparering og fylling 2 flater

1 120

203

Preparering og fylling 3 eller flere flater

1 415

304

Helkrone, 3/4-krone, pinkrone uten stift i gull/porselen *)

4 240*)

310

Hel overkjeve- eller underkjeveprotese *)

5 300 *)

802

Røntgenfotografering med film eller digitalt per bilde

55

Timegodtgjørelse tannlege 

1 932

Timegodtgjørelse tannpleier  

1 092

*) NB! Utgifter til tanntekniker kommer i tillegg.

For øvrige tjenester se vår prisliste over alle honorarer/takster i pdf-fil over tabellen.

Takster 2018