Takster 2017

Prisplakat vanlige tannhelsetjenester

Tekst

Kroner

001

Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege  

630

006

Lokal og regional anestesi

125

102

Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 

630

201

Preparering og fylling, 1 flate

670

202

Preparering og fylling 2 flater

1 100

203

Preparering og fylling 3 eller flere flater

1 390

304

Helkrone, 3/4-krone, pinkrone uten stift i gull/porselen *)

4 165*)

310

Hel overkjeve- eller underkjeveprotese *)

5 200 *)

802

Røntgenfotografering med film eller digitalt per bilde

50

Timegodtgjørelse tannlege 

1 896

Timegodtgjørelse tannpleier  

1 068

*) NB! Utgifter til tanntekniker kommer i tillegg.

For øvrige tjenester se vår prisliste over alle honorarer/takster i pdf-fil over tabellen.

Takster 2017