NB! Tannlegevaktordningen utgår fra 1.1.2016 jfr. vedtak i Hedmark fylkesting desember 2014.