Videregående opplæring

Videregående opplæring skjer i videregående skoler, lærebedrifter og institusjoner. Fylkeskommunen har også ansvar for videregående opplæring for voksne.

Samarbeidsavtaler

Hedmark fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler om helhetlig oppfølging av ungdom med NAV Hedmark og med enkelte av kommunene i Hedmark. Samarbeidsavtalen med NAV Hedmark inneholder også en delavtale om oppfølging av voksne. Formålet med avtalene er å etablere et tett samarbeid mellom avtalepartene for å bidra til å få flere til å fullføre videregående opplæring. Det er et mål å etablere samarbeidsavtaler med alle kommunene i Hedmark i løpet av 2016.