Eksamenskontoret

Eksamenskontorets telefon er åpen fra mandag til fredag fra kl 09.00 - 11.20 og 12.10 - 15.00.

Møtevirksomhet, tjenestereiser, ferieavvikling  m.m. gjør at vi ikke alltid kan betjene telefonen. I slike tilfeller kan du benytte vår mailadresse, eller vente på svar fra sentralbordet som kan videreformidle din beskjed. Eksamenskontoret vil ta kontakt med deg så fort vi har anledning.

 

Telefon: 62 54 43 50  E-post: eksamenskontoret@hedmark.org 

 

E-post blir besvart fortløpende. Ved bruk av e-post ønsker eksamenskontoret at du legger ved ditt telefonnummer. 

 

Nyttig informasjon for deg som privatist finner du på:  http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/

Oppmelding til privatisteksamen våren 2018

Oppmelding til privatisteksamen våren 2018 kan gjøres i tidsrommet 8. januar til 1. februar 2018 på www.privatistweb.no med valg Hedmark fylkeskommune.