Elev

På disse sidene samler vi informasjon til elever på videregående skole og deres foresatte.

Ny elev høsten 2017

Du finner nyttig informasjon for deg som elev i menyen til venstre. Du bør sette deg inn i PC-ordningen for Hedmark fylkeskommune før skolestart.

Fraværsgrenser for udokumentert fravær

Fra 1.august 2016 ble det innført en nasjonal fraværsgrense (ekstern lenke) for udokumentert fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk. Les mer om fravær her. 

Ble du ferdig med videregående opplæring denne våren?

Da må du huske å ta med deg det innholdet du ønsker å ta vare på, både fra læringsplattformen og fra Office 365. Etter 30.juli har du ikke tilgang til disse tjenestene lenger. Dersom du vil overføre innhold til personlig Office 365-konto, må du først laste ned på maskina for så å laste opp igjen til din personlige konto. Ta kontakt med systemansvarlig på skolen dersom du trenger hjelp.