Datamaskin på eksamen

Eksamensordningen står i læreplanen for det enkelte fag.

Om hjelpemidler:

Skriftlig sentralt gitt eksamen

Det vises til følgende lenke fra Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#hjelpemidler

Lokalt gitt skriftlig eksamen for fag i landsamarbeidet

Det vises til følgende lenke fra VIGO-IKS:

http://www.vigoiks.no/eksamen/hjelpemidler-til-eksamen

Du må kontakte din skole for å få informasjon om faget deltar i landssamarbeidet. Fag som ikke deltar i landsamarbeidet kan ha avvikende ordning.

Nærmere informasjon over hvilke fag som har sentralt gitt eller lokalt gitt eksamen kan du finne på Utdanningsdirektoratet sine nettsider https://www.udir.no/ eller VIGO-IKS sine nettsider  http://www.vigoiks.no/ Du kan også kontakte din skole.

Tilgang på nettressurser på skriftlig eksamen i Hedmark

Det er en viktig prinsipp fra Utdanningsdirektoratet at nettressurser som benyttes på eksamen er kjent fra undervisningen.

Nærmere informasjon om tilgjengelige nettressurser på skriftlig i Hedmark eksamen finner du på eksamenskontorets nettside https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Videregaaende-opplaering/Eksamenskontoret/Oppmelding-til-privatisteksamen-vaaren-2017 

Muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener

Ved muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener, kan det være begrensninger i bruk av hjelpemidler. Ta kontakt med din skole for nærmere informasjon.  

Mer informasjon om eleveksamen

For ytterligere informasjon om eksamen, vises det til Utdanningsdirektoratets nettsider https://www.udir.no/ og nettsidene til VIGO-IKS http://www.vigoiks.no/ Du kan også kontakte din skole.